Ngày 24-8, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng cho hay đã có kết luận thanh tra của sở về “Thanh tra việc quản lý, chấp hành pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai năm 2019-2020 đối với sáu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận huyện”, trừ Chi nhánh Sơn Trà đã có kết luận.

Theo ông Hùng, kết luận thanh tra ghi nhận các mặt tích cực trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại các Chi nhánh VPĐKĐĐ quận huyện.

Đà Nẵng chấn chỉnh hoạt động các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai - ảnh 1

Đà Nẵng chấn chỉnh hoạt động các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Kết luận này cũng làm rõ những nội dung còn tồn tại, hạn chế, vi phạm tại các Chi nhánh VPĐKĐĐ quận huyện.

Cụ thể, việc tổ chức các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ tại các Chi nhánh VPĐKĐĐ quận huyện có một số quy trình chưa thống nhất. Công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ, công tác hành chính tại đơn vị còn nhiều hạn chế, thiếu sót cả về quy trình lẫn các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất.

Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ công việc còn nhiều bất cập. Quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính chưa đảm bảo quy định.

Giữa các Chi nhánh VPĐKĐĐ quận huyện với các cơ quan chuyên môn của quận huyện còn thiếu sự phối hợp. Nhiều hồ sơ trả trễ hạn do không nhận được phản hồi của các cơ quan chuyên môn đúng thời hạn quy định.

Ông Hùng cho hay đã yêu cầu VPĐKĐĐ TP nghiêm túc triển khai kết luận thanh tra, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, ban giám đốc, tập thể và các cá nhân có liên quan. Đồng thời, tập trung tham mưu việc sắp xếp, kiện toàn, cơ cấu lại tổ chức, mô hình hoạt động và nhân sự tại các chi nhánh này.

Đối với các Chi nhánh VPĐKĐĐ quận huyện, ông Hùng yêu cầu chấn chỉnh, quán triệt lề lối, tác phong, giờ giấc làm việc. Các đơn vị phải xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm, thiếu trách nhiệm trong việc thực thi công vụ.

Sở TN&MT Đà Nẵng cũng đề nghị UBND các quận huyện thường xuyên chỉ đạo cấp dưới phối hợp, trả lời kịp thời các nội dung khi được lấy ý kiến để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thời gian theo quy chế phối hợp đã được UBND TP phê duyệt.

Trước đó ngày 14-8, VPĐKĐĐ TP Đà Nẵng đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Hàng loạt chức danh lãnh đạo quản lý tại Chi nhánh VPĐKĐĐ các quận Liên Chiểu, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang được luân chuyển, bổ nhiệm mới.

Nguồn:TẤN VIỆT